Zoeken in deze website     Inloggen

Pensioen: nader uitgelegd


In dit hoofdstuk proberen wij u zo beknopt mogelijk wegwijs te maken binnen het ingewikkelde Nederlandse pensioensysteem. Achter elk element dat besproken wordt, geven we aan op welke categorie verzekerden het van toepassing is.

A = directeur-grootaandeelhouder

B = werkgever

C = werknemer

 

Het pensioenstelsel in Nederland is opgebouwd uit drie pijlers:

 

1e Pijler pensioenstelsel: 

Het pensioen in de eerste pijler wordt door de overheid geregeld. Hieronder vallen: de AOW, de ANW en de WIA/WGA. Klik op onderstaande links voor meer informatie.

AOW: De Algemene Ouderdoms Wet  Categorie A,B,C
ANW: De Algemene Nabestaanden Wet     Categorie A,B,C
WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Categorie B, C
WGA: Werkhervattingsreg. Gedeeltelijk Arbeidsgesch.          Categorie B,C

 

2e Pijler pensioenstelsel:

In de tweede pijler behoort het pensioen dat wordt opgebouwd in dienstverband. Door de werkgever wordt pensioen toegezegd aan werknemers. Dit pensioen wordt vervolgens ondergebracht bij een bedrijfs- of ondernemingspensioenfonds of bij een pensioenverzekeraar. Onder de 2e pijler valt ook het beroepspensioen.

Pensioentoezegging  Categorie B
Beroepspensioen   Categorie A, B, C
Pensioen als secundaire arbeidsvoorwaarden    Categorie C

 

 

3e Pijler pensioenstelsel: 

Tot de 3e pijler behoren individuele aanvullingen zoals de lijfrente- en kapitaalverzekeringen of levensloop. Maatwerk dus, waar u ervaren adviseurs voor nodig heeft. Diverse verzekeraars hebben verzekeringsproducten ontwikkeld om uw pensioen in te vullen naar uw wens. Thöni & Mandos heeft deze producten beoordeeld en daaruit een aantal verzekeringsoplossingen samengesteld. Omdat het maatwerk betreft, kunnen we de oplossingen hier niet per onderdeel benoemen. Alle producten die onder de 3e Pijler vallen, worden samengevat als: 

Thöni & Mandos dienstverlening       Categorie A, C

 

Het opzetten en uitwerken van een passende pensioenregeling is specialistenwerk. Steeds meer ondernemingen en organisaties willen voor hun medewerkers een regeling samenstellen die past bij de aard en de omvang van de organisatie. Daarbij spelen elementen als kosten, IFRS/IAS en solidariteit een belangrijke rol.

 

Thöni & Mandos kan het hele traject uit het stappenplan of delen ervan voor haar rekening nemen. Wij hebben de kwaliteit in huis om het project tot het eind toe te begeleiden. Maar ook nadat een pensioenregeling is ingevoerd kunnen wij de werkgever van dienst zijn op het gebied van:

 • Advies bij toekomstige ontwikkelingen, wetswijzigingen etc
 • Beheer van de pensioenadministratie en controle
 • Maken van populaire versies ten behoeve van het personeel
 • Geven van presentaties

 

Pensioen is een toezegging

Er is niemand die zegt: "doe maar loon" zonder zich over de inhoud te bekommeren. Bij pensioen is het vaak anders. Als er een pensioenregeling is, het liefst premievrij, dan is het al gauw goed. Maar als later blijkt dat de inhoud toch wat matig is, dan is het vaak te laat. Daarom is het van belang dat de pensioenregeling helder en duidelijk is. Elementen die daarbij van belang zijn:

 • Welk salaris is pensioengevend
 • Wordt er rekening gehouden met de AOW of met een verplichte bedrijfspensioenfondsregeling
 • Wordt er pensioen toegezegd of een premie
 • Hoe wordt er gehandeld bij salarisaanpassingen
 • Wat zijn de kosten nu en in de toekomst
 • Hoeveel moet/wil de werknemer bijdragen
 • Wat voor regelingen hebben de concurrenten
 • Moet er sprake zijn van een nabestaandenpensioen
 • Moet er sprake zijn van een geïndexeerd pensioen
 • Wat moet de pensioenleeftijd zijn
© Tesink & Koenderink Webdesign 2011